youtube                

 S t a t e k   Š t ě c h o v i c e


facebook


Základy usedlosti sahají do 14. stol., doby založení původní tvrze, která se pravděpodobně nacházela na místech dnešního zámečku. Dnešní podoba a dispozice zámku pochází z 16. století, kdy byla při renesenanční přestavbě přistavěna dvě křídla a budova zvýšena o 1 nadzemní podlaží. Na stavbě jsou dosud patrné renesanční sgrafita, barokní malby i úpravy z dob klasicismu. 

Předkové současných majitelů hospodařili na statku od roku 1890 s vynucenou přestávkou mezi lety 1949 - 1996. Do druhé světové války byl celý komplex aktivně využíván k zemědělskému hospodaření a svým rozsahem hospodaření spadal do kategorie tzv. velkostatků. Po konfiskaci v letech 1948-9 zde sídlilo a "hospodařilo" JZD. V důsledku extenzivního hospodaření došlo k celkovému zchátrání objektů a k devastaci staré anglické zahrady s prvky francouzského stylu. Od roku 2005 je postupně areál rekonstruován. Cílem současných majitelů je vrátit statku využítí a původní podobu. Od roku 2012 je v provozu stáj pro koně s postupně budovaným zázemím (kolbiště, hala, kruhovka). Blíže v části Stáj pro koně

Statek Štěchovice spolupracuje a je domovskou stájí

JEZDECKÉHO SPOLKU POD LHOTOUNovinky na statku 

11/2016 - na statku probíhají praxe studentů Střední zemědělské školy Písek